beats by dre cheap

Biografija Nedzad Ceman

Obrazovanje • 'Gazi Husrev- begova medresa', Sarajevo (završio 1988) • Hifz časnog Kur'ana (položio u IV razredu medrese 1988) • Šerijatski fakultet, odsjek – Isl. pravo i zakonodavstvo, Amman-Jordan (25.06.1996 Radno iskustvo • Imam, hatib i muallim u Avdi-pašinoj džamiji u Tešnju (1.10.1998 - 31.08.2001) • Profesor fikha i kiraeta u medresi 'Osman ef. Redžović', Visoko (1.9.'01 - 31.08.'03) • Nastavnik islamske vjeronauke u 'OŠ El-Walidein Gazzaz', 'Sedma OŠ', Blažuj i 'Deveta OŠ', Rakovica (1.09.2003 - 31.05.2010) • Glavni i odgovorni urednik porodičnog magazina 'Semerkand' (1.06.2010 – 31.12.2014) Sa arapskog na bos.jez. preveo je 15 knjiga, a u 5 djela je bio suprevodioc. Preveo je slijedeće knjige: • Stotinu odlika dana džume (es-Sujuti) • Poslanikov savjet Ibn-Abbasu (Ibn Redžeb el-Hanbeli) • Ashabi sa sofe medinske džamije (Ebu Nuajm el-Isfahani) • Ljubav prema Allahu Uzvišenom (deseti ogranak imana iz djela Šu'abu l-iman od Bejhekija) • Džennetske nagrade (el-Kušejri i el-Hakki) • Suština pisanih djela (el-Gazali) • Iskrenost (el-Harraz) • Spoznaja i savjet (el-Muhasibi) • Bašča 'arifa (en-Nevevi) • Signali (Ibn Hadžer el-Askalani) • Knjiga o imanu (Ibn Ebi Šejbe) • Plijen sa Bedra (cjelovit prijevod sure el-Enfal iz tefsira Ruhu l-bejan) • Radujte se Kur'anu (Ismail Hakki) • Tefsir Tusteri (Sehl b. Abdullah et-Tusteri) • Moj put – priručnik iz akaida za drugi razred medrese Jedan od prevodioca bio je u slijedećim djelima: • Stepeni duhovnog uzdizanja (Ibn Kajjim) • Primjeri istinskog vjerovanja (Ahmed Ferid) • Odgovori – izbor fetvi (es-Sujuti) • Tefsir kratkih sura (Ibn 'Adžibe el-Haseni, Bahru l-medid) • Olakšani komentar Kur'ana (Teshil, Ibn Džuzejj) (od šest preveo je tri toma).

Islamska Zajednica Bošnjaka u Finskoj
http://izbufinskoj.blogger.ba
17/02/2016 09:49