Ne tjerajmo meleka od nas

 

Hutba; hatib: Numan ef. Ćosić

 

U Svojoj knjizi Uzvišeni Allah kaže: “Nema čovjeka nad kojim čuvar ne bdije.” (Sura Tarik, 4.) – to je melek pouzdani pratilac koji ga ne napušta ni za jedan trenutak.

 

Nema veće radosti za vjernika od saznanja da ga čuva njegov Stvoritelj preko meleka.

 

U jednom hadisu Poslanik a.s.kaže:

 

”Ako čovjek izađe iz kuće i kaže:

Bismillahi, tewekkeltu ala Allah, la hawle, we la kuwette illa billah”,

reći ćemu se: ”Ovo će te štititi, bićeš upućen, imaš što ti treba i bićeš zaštićen.” Pa će šejtan ostati daleko od njega a drugi šejtan će mu reći: ”Šta možeš uraditi čovjeku koji je upućen, kome je dato šta mu treba i koji je pod zaštitom.”

 

Trebamo znati da mi sami osiguravamo uslove da li će nas melek napustiti ili će biti uz nas.

 

Iz jednog hadisa možemo razumjeti da čovjeka čuva više meleka, jedni ga čuvaju od nedaća, jedni ga čuvaju od zlomisli, jedni da bi ubilježili njegova djela, a jedni da bi vodili računa o tome da nađe ono što mu je propisano od opskrbe, smrti, hoda i puta, sreće ili nesreće, braka i sličnog.

 

Poslanik a.s. je rekao:

 

”Za svakog vjernika je zaduženo stotinu šezdeset meleka (160) koji ga štite od svega onog štu mu nije određeno.”

 

Kada bi rob bio prepušten sam sebi koliko za treptaj oka, šejtani bi ga ščepali.

 

U predaji koju prenosi hazreti Alija, a bilježi Ebu Davud, hazreti Muhammed, alejhisselam, kaže:

 

“Svaki rob ima svoje čuvare (hafeza), koji ga čuvaju da se ne sruši na njega zid, da ne padne u bunar, ili da ga ne spopadne kakva životinja. Sve dok ne dođe kader, ono što mu je propisano sudbinom. Čuvari ga napuste, i desi mu se ono što Allah hoće da mu se desi.”

 

U suri El Enam Allah dž.š.kaže:

 

On je Vladar nad robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu. Oni će, poslije, Allahu biti vraćeni, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti.

(El En'am, 61 – 62)

 

Meleki čuvaju i Zemlju i nebesa:

 

Ebu Zerr r.a. prenosi od Allahovog Poslanika a.s. da je rekao:

 

“Ja vidim ono što vi ne vidite, čujem ono što vi ne čujete, nebesa su zaškripala i pravo im je da škripe. Nema ni jednog mjesta ni koliko je četiri prsta a da na njemu nema meleka na sedždi. Kada bi ste znali ono što ja znam, malo bi ste se smijali a mnogo plakali, niti bi ste u posteljama uživali sa svojim ženama. Nego bi ste se popeli na uzvišice i priklanjali bi ste se Allahu azze ve džell. Ebu Zerr reče: Poželio sam da sam drvo izglodano.”

Tirmizi kaže da je ovaj hadis čudan i dobar

 

Jedan ashab, r.a., je rekao: "Doista vi imate nerazdvojne pratioce. Zato, stidite se od njih i lijepo ih ugostite". Udostojite ih kako treba i iskažite im dužno poštovanje, kako bi oni primijetili taj stid kod vas kako bi ga primijetili vaši bližnji.

 

"Meleke vrijeđa ono što vrijeđa i ljude," – kaže jedan hadis, pa ako se ljudima gadi da vide čovjeka koji je bestidan i koji javno čini grijeh, kako se onda mogu osjećati plemeniti pisari, meleci, koji nas prate, i koji nas vide kad činimo grijehe?

 

O stidu kao sastavnom dijelu ahlaka meleka obavještava nas Poslanik s.a.v.s. Navodi se da je Poslanik rekao za Osmana r.a.: “Zar da se ne stidim čovjeka kojeg se stide meleki?“. (hadis navodi Muslim)

 

I mi bi se trebali stiditi meleka tako da ih ne dovodimo u priliku da se udaljavaju od nas zbog našeg nedoličnog djela, zbog grijeha koji činimo ili zbog našeg prisustvovanja u sijelu u kojem se čini grijeh. Zbog toga nam se preporučuje da ne sjedimo za stolom gdje se služi alkohol.

 

Grijesi udaljavaju čovjeka od vjernog, dobronamjernog, najkorisnijeg prijatelja u čijem društvu leži njegova sreća – od meleka koji je njime zadužen. Istovremeno, grijesi približavaju čovjeka njegovom neprijatelju, najpokvarenijem i najštetnijim po njega – šejtanu. Jer, kada čovjek počini grijeh, melek se udalji od njega srazmjerno tom grijehu. Samo jedna laž je dovoljna da ga mnogo udalji. U jednoj predaji se kaže:

"Kada čovjek slaže, melek se od njega udalji za milju, bježeći od toga smrada".

Ako se melek zbog samo jedne laži udaljava ovoliko, koliko se onda udaljava nakon goreg i prljavijeg grijeha?

 

Kada se čovjek probudi, tog dana će ostati u društvu ili meleka ili šejtana. Ako čovjek počne spominjati Allaha i veličati Ga, melek tjera šejtana i postaje tom čovjeku pratilac. Ako počne dan nečim drugim što ima karakter grijeha, melek čovjeka napušta i šejtan ga preuzima. Ništa za čovjeka nije bolje od melekovog društva, jer on mu je najbolji prijatelj na javi i u snu; u životu i na samrti; u kaburu gdje mu pravi društvo dok je sam. S njim dijeli tajne, bori se protiv neprijatetja. On mu obećava dobro i donosi radosne vijesti i podstiče ga na iskrenost.

 

Kada se melekovo prisustvo kod čovjeka poveća, tada on govori njegovim jezikom nadahnjujući ga ispravnim riječima. Kada se melek udalji od njega, a šejtan približi, on njegovim jezikom izgovara bestidne i pokvarene riječi. Jasno se može vidjeti čijim jezikom govori melek, a čijim šejtan.

 

"Jednom prilikom su se pred Poslanikom svađala dva čovjeka, pa je jedan grdio i vrjeđao drugog. Taj drugi čovjek je šutio, ali kad mu na posljetku odgovori, Poslanik a.s. ustade i ode. Kasnije ga ovaj čovjek upita: “Božiji Poslaniče, zašto si ustao kada sam na kraju uzvratio tom čovjeku?”  “Melek je tebe branio” – odgovori Poslanik , s.a.w.s., – “-a kada si mu odgovorio, došao je šejtan i ja tu više nisam mogao sjediti."

 

Kada musliman čini dovu u samoći za svoga brata u vjeri, melek govori: “Amin,” na tu dovu i kaže: "I neka tebi Allah to da".

Isto tako, kada vjernik u namazu završi sa učenjem Fatihe, melek sa njim kaže: -Amin.

 

Kada vjernik, sljedbenik Allahovog Puta i Poslanikovog sunneta počini grijeh, za njega oprost i istigfar traže meleki nosioci Arša i oni meleki koji su oko njega.

 

Kada vjernik zaspi, melek bdije pokraj njegova pokrivača braneći ga, štiteći ga dok spava.

 

Zato ne dolikuje vjerniku, kada ovo zna, da se trudi da otjera meleka i udalji ga od sebe, tako što će činti grijehe.

 

Ne držimo psa u kući jer Poslanik kaže:

 

"Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas ili slika."  (hadis prenosi Buhari)

 

Šta reći za one koji po pola dana sjede i gledaju bezvrijedne serije koje su pune golotinje, laži, prevare, nemorala… ili šta reći za one koji po cijeli dan slušaju nevrijednu muziku a da se malo ili nimalo ne sjete Stvoritelja, ne poslušaju učenje Kur’ana ili nešto drugo što bi im dušu napunilo hajrom.

 

Na kraju navedimo jedan odgovor Ibrahima ibn Edhema:

 

Prenosi se da su Ibrahima ibn Edhema pitali o Allahovim dž.š. riječima: „Molite Mene, a Ja ću uslišati vaše molbe.“ Rekoše: “Mi molimo, ali nam se dova ne uslišava.“ Na to Ibrahim ibn Edhem reče:

“Zamrla su vaša srca od deset stvari:

1)    Spoznali ste Allaha, ali ne izvršavate dužnosti prema Njemu.

2)    Čitate Allahovu Knjigu, ali ne radite po njenim uputama.

3)    Tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, ali ste ga uzeli za prijatelja.

4)    Govorite da volite Poslanika s.a.v.s., a napustili ste njegov sunnet.

5)    Tvrdite da volite džennet, ali ne činite djela koja vode u njega.

6)    Tvrdite da strahujete od džehennemske vatre, ali ne odustajete od grijeha.

7)    Tvrdite da je smrt istina, ali se ne pripremate za nju.

8)    Zabavili ste se nedostacima drugih, a svoje nedostatke ne ispitujete.

9)    Jedete nafaku koju vam je Allah dao, ali Mu se ne zahvaljujete.

10)  Ukopavate vaše mrtve, ali iz tog ne uzimate pouku.

Pa kako će vam dove biti primljene?“

 

Izvor: http://www.medzlis-konjic.com/numan-netjerajmomele.html

izbufinskoj
Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj je osnovana 11.11.1995 godine u Helsinkiju

Komentariši