Salavati na Poslanika Muhammeda s.a.w.s.

Salavate na Poslanika Muhammeda s.a.w.s., je propisano učiti na sljedećim mjestima:

1. U namazu, na zadnjem sjedenju nakon proučenog el-tehijjatu.
2. U namazu, na prvom sjedenju nakon proučenog el-tehijjatu (mustehab).
3. Na kraju kunut dove (mustehab).
4. U dženazi-namazu, nakon drugog tekbira.
5. Prilikom održavanja hutbe.
6. Nakon ezana i nakon izgovora riječi ikameta: kad kametis-salah.
7. Prilikom učenja dove.
8. Prilikom ulaska u džamiju i prilikom izlaska iz nje.
9. Na brdu Safa i Merva.
10. Prilikom nekog skupa ili sijela a prije njegova svršetka.
11. Prilikom spomena imena Muhammeda s.a.w.s..
12. Prilikom svršetka izgovaranja telbije.
13. Prilikom pozdravljanja Crnog Kamena (hadžerul-esveda).
14. Prilikom posjete kabura Muhammeda s.a.w.s..
15. Prilikom polaska na pijacu ili prilikom dove.
16. Prilikom ustajanja iz sna noću (radi namaza).
17. Prilikom svršetka učenja Kur'ana (hatme).
18. Petkom (džumahom).
19. Prilikom ustajanja sa nekog sijela.
20. Prilikom prolaska pored džamije ili njenog viđenja.
21. Prilikom briga i nesreća i prilikom traženja oprosta.
22. Prilikom pisanja imena Muhammeda s.a.w.s..
23. Prilikom dostavljanja znanja i prilikom opominjanja i pričanja o minulim događajima i prilikom davanja dersa i poduke i to na početku svega toga.
24. S početka i s kraja dana.
25. Nakon počinjenog grijeha a prije njegova otkupa.
26. Prilikom zapadanja u siromaštvo ili pri strahu od toga.
27. Prilikom prosidbe djevojke.
28. Prilikom kihanja.
29. Nakon svršetka uzimanja abdesta.
30. Prilikom ulaska u kuću.
31. Na svakom mjestu na kojem se ljudi skupljaju radi spominjanja i veličanja Allaha dž.š. – zikrullaha.
32. Kada se nešto zaboravi ili se hoćemo nečega sjetiti.
33. Prilikom imanja neke potrebe.
34. Prilikom zujanja u ušima.
35. Nakon namaza.
36. Prilikom klanja životinja (uz bismillah).
37. Prilikom spomena Poslanika s.a.w.s., u Kur'ani-Kerimu.
38. Salevat je zamjena za sadaku onom ko nije u mogućnosti dijeliti je.
39. Pred spavanje.
40. Prije početka svake ozbiljnije priče ili govora.
41. U toku bajram-namaza. 

(Pogledaj: Džela'ul-Efham fil-salati vel-selami ‘ala hajril-enam)  

Pripremio: Prof. Sead Jasavic

izbufinskoj
Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj je osnovana 11.11.1995 godine u Helsinkiju

Komentariši