Razlika izmedju ekstremizma/radikalizma i normalnog/ispravnog odnosa muslimana prema muslimanu/muslimanima…

Poucno…interesantno…srednji put Islama je jedini ispravan put…

 

Poslanikova praksa – osuđivanje ili upućivanje ljudi u islam?!

 

Šejh Muhammed Mutewelli Eš-Ša’rawi, r.a., prenosi svoj slučaj sa jednim mladićem ekstremistom:

 

“Raspravljao sam sa jednim mladićem koji zastupa ekstremne stavove, pa sam ga upitao:

Da li je uništenje noćnog kluba eksplozivom u nekoj od muslimanskih zemalja halal ili haram?

 

On odgovori: Halal, svakako, i njihovo ubistvo je dozvoljeno.

 

– Kada bi ih ti ubio dok oni čine grijehe, gdje će završiti?

 

– U džehennemu, svakako! – odgovori on.

 

– Gdje ih šejtan želi odvesti?

 

– U džehennem!

 

– Onda, vi i šejtan imate zajednički cilj: uvesti ljude u džehennem!

 

Zatim sam mu spomenuo hadis u kojem se navodi kako je Poslanik, s.a.v.s., zaplakao kada je pored njega prošla dženaza jednog Jevreja. Ashabi su ga upitali: Zašto plačeš, Allahov poslaniče?

On odgovori: Jedna ljudska duša mi je umakla u vatru.

 

Zatim sam mu rekao:

Pogledaj razliku između vas i Poslanika, s.a.v.s., koji se trudi da uputi ljude i da ih spasi od vatre.

Vi ste na jednom putu, a Poslanik, s.a.v.s., naš miljenik, na potpuno drugom!

Vi biste, također, trebali da praktikujete da’wu (pozivanje ka Allahu) kako biste ljude spasili tmine grijeha. Upućivanje ljudi u islam je naša obaveza, a ne njihovo ubijanje.”

izbufinskoj
Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj je osnovana 11.11.1995 godine u Helsinkiju

Komentariši